แทงบอล

แทงบอล | สร้างหุ่นยนต์สำเร็จด้วย RPA

ก่อนอื่น เรามาทำ ความรู้จักกับ RPA กันก่อนค่ะ ว่ามัน คืออะไร ทำไม ต้องใช้ RPA ในหุ่นยนต์ แทงบอล

แทงบอล

RPA คืออะไร? แทงบอล

RPA หรือ ชื่อใน ภาษา อังกฤษ ว่า Robotic Process Automation  เป็น เทคโนโลยี ที่ใช้ สร้าง หุ่นยนต์ อัตโนมัติ หรือ Software Robot
โดย ทำงาน แบบ อัตโนมัติ บน ระบบ คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก แต่ก่อน พนักงาน ยังคง ต้องคอย ใช้เมาส์ และ คีบอร์ด ในการ ป้อนข้อมูล วิเคราะห์
และ ตรวจสอบ ข้อมูล การจัดการข้อมูล  รวมถึงการทำสิ่งอื่นๆ อีกด้วย จึงเป็น ที่มา ของการใช้ RPA ที่สามารถ ทำสิ่งเหล่านี้ ให้เรา โดยอัตโนมัติ

 

โดย RPA จะแบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ Attended RPA และ Unattended RPA
คือ แบบที่ ต้องมี คนสั่งการ เท่านั้น กับ แบบที่ ทำงานได้ โดยอัตโนมัติ

แทงบอล

 ข้อดีของ RPA

ลดข้อ ผิดพลาด ทำงาน ได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ปริมาณ มากขึ้น หลายเท่า ประมวลผล ได้อย่าง เป็นระบบและ รวดเร็ว สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของตลาด และลูกค้า ได้ เป็นอย่างดี ต้นทุนไม่มาก ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น บันทึก ข้อมูล เข้าระบบ อัตโนมัติได้

ลักษณะงาน ที่เหมาะในการใช้ RPA

  • งานป้อน ข้อมูล ที่ใช้ รูปแบบ มาตรฐาน
  • การจัดการ ข้อมูล ที่มี รูปแบบ ตายตัว ไม่ซับซ้อน แต่ใช้ เวลา ในการ ทำงาน ที่นาน
  • รูปแบบ และ เงื่อนไข ตายตัว
  • งาน จำนวนมาก ที่ไม่ค่อย ซับซ้อน
  • งานที่ คน ในองค์กร ร่วมกัน ทำไป ในทิศทาง เดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น งานไอที ฝ่ายบุคคล การขนส่ง หน่วยงานต่าง ๆ ของ ทางภาครัฐ อุสาหกรรม งานด้าน การจัดเก็บข้อมูล บัญชี

 

RPA เป็นเพียง ซอฟแวร์ ที่ ถูกสร้าง ขึ้นมา ไม่ใช่ หุ่นยนต์ แต่อย่างใด โดย RPA จะช่วยลด ความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น แต่จะต้อง เลือกใช้ ให้เหมาะสม
ซึ่ง ในปัจจุบัน โลก กำลัง พัฒนา ไปข้างหน้า ธุรกิจ เริ่ม ขยับขยาย และ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการ ของคน ที่มี ความสามารถ ทางด้าน สายงานนี้
จึงย่อม เป็นที่ ต้องการสูง

 

แต่ ยังคง ต้อง ทำ ความเข้าใจ ว่า RPA เป็น เพียง ตัวช่วย เท่านั้น  ใน แต่ละ องกรค์ จึง จำเป็น ต้อง ทำ ความเข้าใจ และ ปรับตัว เพื่อ ปรับใช้ เทคโนโลยี
อย่าง ดิจิทัล RPA จะสามารถ ทำให้ มองเห็น ความสำคัญ  ถึงประสิทธิภาพ และ ความสุข ใน การทำงาน เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งในขณะที่ RPA กำลังทำงานนั้น พนักงาน สามารถ ใช้ เวลา ไปกับ การเรียนรู้ ลักษณะงาน ใหม่ ๆ การวางแผน จัดการ งานส่วนต่าง ๆ การคิด วิเคราะห์ ข้อมูล รวมไปถึง
การดูแลงาน ของ แผนกตัวเอง ได้มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น เพราะ ไม่ต้อง เสียเวลา ทำงานเดิม ๆ ซำ้ ๆ วนไป วนมา ใน ทุก ๆ วัน

 

และ ยัง เป็น โอกาสดี ที่ บริษัท จะได้ ศึกษา เทคโนโลยี RPA  เพิ่มเติม เพื่อ เพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ  นอกจากนี้ ยังสามารถ กระจาย ถ่ายทอด ความรู้
ให้กับธุรกิจอื่น ๆ ที่ สนใจ ในการใช้ เทคโนโลยี RPA ได้ และมีคน นำ สิ่งที่ได้ ไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดเป็น ธุรกิจใหม่ๆ ได้