แทงบอล

แทงบอล | อุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนประเทศ

จากการเติบโตและขยายตัวของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยเรานั้น ในปี 2557 ไทยจะมีกำลังการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดละมากกว่า 3 ล้านคัน อย่างการ สร้างมูลค่าเพิ่ม แทงบอล การจ้างงาน การพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมไปถึงภาคธุรกิจ ที่คล้องอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยของเรา มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมมาอย่าง ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  จากที่ในอดีต มีเป้าหมายเพียงแค่ พัฒนาส่งเสริมอุสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อ ลดการนำเข้า เมื่อเข้าสู่ช่วงกลาง พ.ศ. 2520-2540  ด้วยการส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ  และการพัฒนาความสามารถคุณภาพ ในการผลิตเพื่อส่งออก เริ่มมีนโยบาย เปิดเสรีภาพทางการค้า และยังเข้าเป็น สมาชิกขององค์กรการค้าโลกอีกด้วย

แทงบอล

 

การเติบโต ของอุตสาหกรรมยานยนต์

จากการเติบโต และขยายตัวของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมไทยเรานั้น ในปี 2557 ไทยจะมีกำลังการผลิต รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ชนิดละมากกว่า 3 ล้านคัน โดยมีผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยต์ มาจาก 3 ทวีป
โดยทวีปทางเอเชีย มีญี่ปุ่น เป็นประเทศหลัก ได้แก่

 • โตโยต้า
 • ฮอนด้า
 • มาสด้า
 • นิสสัน
 • คาวาซากิ
 • ยามาฮา
 • ฮีโน่
 • มิตซูบิชิ
 • ซูซูกิ
 • อีซูซุ

ทวีปอเมริกา มีสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหลัก ได้แก่

 • เจเนอรัลมอเตอร์
 • ฟอร์ด

ทวีปยุโรป ได้แก่

 • บีเอ็มดับบลิว
 • เบนซ์
 • ไทรอัมพ์
 • วอลโล่

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในปี พ.ศ. 2555 ผลิตรถยนต์รวม 2.75 ล้านคันต่อปี รถจักรยานยนต์ 2.8 ล้านคันต่อปี  จากการเติบโต และขยายตัวดังกล่าว ประกอบกับ เป็นประเทศที่เปิดตลาดใหม่ จึงทำให้กลายเป็น ประเทศคู่แข่ง แทงบอล อย่าง อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และตลาดทั่วโลก เริ่มหันมาให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการเพิ่มความ เข้มงวด และข้อกำหนดด้านมาตรฐาน เทคนิค และความปลอดภัย ที่จะส่งผล ต่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

แทงบอล

 

สถานภาพ และแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์  แทงบอล

                      เริ่มจากอุตสาหกรรม ที่ผลิตเพื่อทดแทน การนำเข้าจากต่างประเทศ กลายเป็นฐานการผลิต เพื่อส่งออกไปยัง ประเทศต่างๆ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย เกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี ในปี 2554 ล่าสุด ระบุไว้ว่า ด้วยจำนวน การผลิต 1.5 ล้านคัน ทำให้ไทย มีการผลิตรถยนต์มากเป็นลำดับที่ 15 ของโลก  ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก  มากกว่าร้อยละ 50

การผลิตรถยนต์ของไทยนั้น ไม่เพียงแต่ ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ต้องคำนึงถึง แน้วโน้ม การเปลี่ยนแปลง รสนิยม ของผู้บริโภคด้วย และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความเกี่ยวโยงในระดับโลกนั้น  การพัฒนาในอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า จำเป็นต้องพิจารณาถึง แนวโน้มของความเปลี่ยนแปลง ที่จะเป็นไปได้ ทั้ง ในประเทศ ภูมภาค และในระดับโลก เพราะการค้าเสรี ที่ทำให้การแข่งขัน ไม่มีเพดานให้ไปถึง มีเพียงขีดจำกัด ของตัวเองที่จะกลายมาเป็นเพดาน

นอกจากนี้ ความเข้มงวด เรื่องระดับมาตรฐานมลพิษ และความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม จะส่งผลต่ออนาคต
ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ รวมไปถึง แนวโน้มที่จะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น อย่างนำ้มันเชื้อเพลิง ประเภท ฟอสซิล ผู้ประกอบการรถยนต์ จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้พลังงานทดแทน และสามารถใช้ พลังงานทางเลือกได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เอทานอล ไฮโดรเจน หรือแม้แต่ไบโอดีเซล หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยี ยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ อย่างรถไฮบริด รถไฟฟ้า

มีแนวโน้มว่า ผู้ผลิตหลายบริษัท จะย้ายการผลิตให้เข้าใกล้ตลาด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิต และการขนส่งนั้นตำ่ กว่ามาก อย่างตลาดในภูมิภาคเอเชียที่ประชากร มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และอัตราการถือครองรถ อยู่ในระดับที่ตำ่
จึงกลายเป็นตลาดใหม่ ที่กำลังเติบโต มีความน่าจะเป็น ที่การผลิตรถยนต์ จะย้ายจากภูมิภาคตะวันตก เข้ามาอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น  และยังมีแนวโน้วว่า  ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ จะร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ในด้านการผลิต การวิจัยต่างๆ

แทงบอล

 

ความต้องการรถยนต์ของโลก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งมีการเติบโดอย่างต่อเนื่อง จนปี พ.ศ. 2551 ที่เกิดปัญหา หนี้ด้อยคุณภาพ ของสหรัฐอเมริกา จนทำให้เศรษฐกิจ เกิดภาวะตกตำ่ทั่วโลก ทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ หายไปถึงร้อยละ 6 จนในปี พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อัตราการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 14 หรือ ประมาณ 69  ล้านคัน และในปี พ.ศ. 2554 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประมาณ 72 ล้านคัน โดยที่จีน  เป็นประเทศ ที่มีอัตราการ แทงบอล จำหน่ายรถยนต์มากที่สุด คือ 18.5 ล้านคัน ไล่ลงมาคือสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น อยู่ที่ 13 และ 4.2 ล้านคัน ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 19 จำนวน 0.79 ล้านคัน

และมีการณ์คาดการไว้ในอนาคต จนปี พ.ศ. 2593 ปริมาณการใช้งานรถยนต์ จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสัดส่วนต่างๆ ที่ใช้ในรถยนต์ หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือ Mature economies หรือ ประเทศเศรษฐกิจเก่า อย่าง ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา จะลดสัดส่วนที่ใช้ในรถยนต์ลง ในขณะที่ Emerging economies หรือ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อย่าง อินเดีย จีน จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนที่ใช้ในรถยนต์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่รู้กันว่ายานยนต์ยังเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการปล่อยพลังงาน มลพิษททางอากาศ และราคานำ้มันจากฟอสซิล ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ผลิตยานยนต์เริ่มคิดแผนพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาให้เป็นยานยนต์ที่ทั้งสะอาดและยังประหยัดพลังงานอีกด้วย สามารถใช้พลังงานทดแทน ที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และตัวผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

ประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนจำเป็นต้องใช้รถ เพื่อนขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยเลือกใช้รถกระบะขนาด 1 ตัน หรือ รถปิกอัพ ในเวลาต่อมา เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชน แทงบอล หันมาใช้รถนั่งขนาดกลางเพิ่มมากขึ้น และบวกเข้ากับทางรัฐ มีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคเอเชีย จึงมองเห็นว่า การผลิตรถปิกอัพอย่างเดียวนั้น ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน จึงกำหนดรถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลขึ้นมา ที่เรียกว่า Eco Car