Month: October 2022

 • แทงบอล | เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022

  แทงบอล | เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022

  ในปัจจุบัน โลกมีการ พัฒนาอยู่เสมอ เทคโนโลยี จึงเข้ามา มีบทบาท แทงบอล กับ ชีวิตคน ใน สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ ภาคธุรกิจ ที่ต้องมีการปรับตัว อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค โดย Gartner […]

  Continue reading

 • แทงบอล | สร้างหุ่นยนต์สำเร็จด้วย RPA

  แทงบอล | สร้างหุ่นยนต์สำเร็จด้วย RPA

  ก่อนอื่น เรามาทำ ความรู้จักกับ RPA กันก่อนค่ะ ว่ามัน คืออะไร ทำไม ต้องใช้ RPA ในหุ่นยนต์ แทงบอล RPA คืออะไร? แทงบอล RPA หรือ ชื่อใน ภาษา อังกฤษ […]

  Continue reading